2REVIVE - Revival entrepreneurship through second chance

Udruga Informo zajedno sa partnerima na europskoj razini provodi projekt "2REVIVE - Revival entrepreneurship through second chance" u razdoblju od 31.12.2017. do 30.12.2019. godine. 

 

Projekt 2REVIVE će se provoditi u 6 zemalja - Poljskoj, Bugarskoj, Malti, Nizozemskoj, Hrvatskoj i Italiji. 

Projekt će poduprijeti razvoj pozitivnog pristupa poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenosti, samosvijesti i samoučinkovitosti kod poduzetnika koji otvaraju svoja poduzeća nakon već neuspjelih pokušaja, a pomoću vodstva i mentoriranja kako bi mogli uspješno iznova krenuti u poduzetništvo. Najvažniji elementi projekta su ohrabrivanje individualaca da nauče od svojih prethodnih iskustava kako bi povećali vjerojatnost da im buduća poduzeća uspiju, te omogućavanje kvalitetnog mentorstva i vodstva za osobni i profesionalni razvoj mentora i onih koje mentoriraju.

U narednim aktivnostima biti će definirani glavni dionici projekta, pripremiti će se i implementirati nacionalni planovi diseminacije projekta, istraživanje, te upitnik i analiza ciljane skupine. Pri završetku projekta (30.12.2019.) stavovi, samopouzdanje, samosvijest i samoučinkovitost poduzetnika koji započinju iznova poboljšati će se, te će se popraviti društvene predrasude i prihvaćanje neuspjeha. Projekt će korisnicima također omogućiti pristup online alatu za samoprocjenu, vodič za mentore, te vodič za poduzetnike koji započinju iznova. Projektni partneri i dionici razmjeniti će know-how i prenijeti znanja, te dobiti nove uvide u temu projekta. 

Opći cilj projekta:
Poduprijeti razvoj pozitivnog pristupa poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenosti, samosvijesti i samoučinkovitosti kod poduzetnika koji otvaraju svoja poduzeća po drugi put, a pomoću vodstva i mentoriranja kako bi mogli uspješno iznova krenuti u poduzetništvo.

 

Posebni ciljevi projekta:

 • Potaknuti poduzetnike da uče iz prethodnih iskustava pružanjem odgovarajućih alata za razumijevanje razloga vlastita neuspjeha, te njihovih poduzetničkih potencijala i stavova
 • Poduprijeti bivše poduzetnike da razviju svoje vještine i motivaciju za poduzetništvom kroz izradu praktičnog vodiča sa detaljnim informacijama o pravilima i zakonima, te edukativnim izvorima za „poduzetništvo iz drugog pokušaja“, kao i instrukcijama i popisima za provjeru koji će im pomoći da ponovno izgrade poslovanje
 • Uspješnim poduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih poduzeća, voditeljima strukovnog obrazovanja pružiti plan mentoriranja korak-po-korak o tome kako prenijeti znanje na one koje mentoriraju
 • Unaprijediti umrežavanje i suradnju poduzetnika, poduzeća i institucija za obrazovanje i strukovno obrazovanje

Ciljane skupine:

 • Poduzetnici kojima to nije prvi put da otvaraju poduzeće,
 • Uspješni poduzetnici i vlasnici malih i srednji poduzeća,
 • Učitelji, mentori, centri i nezavisni stručnjaci u području obrazovanja, strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Očekivani rezultati:

 • Bolje prihvaćanje neuspjeha i nošenje s društvenim predrasudama;
 • Razvijen pozitivan stav prema poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenost, samosvijest i samoučinkovitost kod poduzetnika koji se u poduzetništvo upuštaju nakon već neuspjelih pokušaja;
 • Dobivena znanja i vještine za mentoriranje i poduzetništvo;
 • Razmjena know-howa i prijenos znanja između partnera- svi partneri dobiti će priliku razviti svoja znanja dijeljenjem različitih iskustava;
 • Novi uvidi na temu poduzetništva iz drugog pokušaja-tema će biti temeljno istražena i partneri će dobiti znanja i materijale za svoje specifične situacije;
 • Unaprijeđene vještina svih partnera da djeluju unutar međunarodnog tima kroz implementaciju projekta sa različitim partnerima iz drugih zemalja.