TKO SMO

Akcelerator europskih projekata

Informo je u suradnji s partnerima European Projects Association i European Academy for Education and Social Research razvio Akcelerator europskih projekata.

Akcelerator europskih projekata platforma je koja omogućuje korisnicima efektivan pristup informacijama iz Europske unije i europskim fondovima, vlastito unaprijeđenje znanja o EU i vještina. Inovativnim pristupom nastoje se potaknuti pozitivne promjene i pružiti jedinstvenu priliku za učenje, izgradnju kapaciteta, umrežavanje i uspješno unaprjeđenje poslovnih praksi.

Akcelerator omogućuje korisnicima da učinkovito pristupaju europskim potporama, poboljšaju svoje performanse u europskoj izgradnji i upravljanju projektima, poboljšaju učinkovitost politika i lobiraju za inicijative. Kroz umrežavanje Akcelerator podržava razvoj projekata od identifikacije poziva za dostavu projektnih prijedloga i traženja partnera do same implementacije projekta, a namijenjen je mladima, startup-ima, malim i srednjim poduzećima, poljoprivrednicima, organizacijama civilnog društva, regionalnim i lokalnim organizacijama te privatnom i javnom sektoru.

Ciljevi Akceleratora su:

1

Podignuti razinu znanja i informiranja građana, posebice mladih, o EU fondovima i programima financiranja te mogućnostima sudjelovanja građana u različitim programima koji potiču zapošljavanje, razvoj vještina i poduzetništvo

2

Promicati aktivno građanstvo i cjeloživotno učenje

3

Razviti kvalitetu politika, treninga, projekata i partnersatva uzimajući u obzir potrebe krajnjih korisnika

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account