ECOVINEGOALS

Program: Interreg ADRION PROGRAMME
Projekt je financiran:
Projekt je sufinanciran od:: Projekt sufinancira Europska unija putem programa Interreg ADRION, u iznosu 1.648.579,75 EUR, te Ured za udruge Vlade RH u iznosu 14.871,60 EUR

Ured za udruge Vlade RH
Početak/Kraj: 1.3.2020. - 31.8.2022.
Trajanje: 30 mjeseca
Nositelj projekta: GAL VENEZIA ORIENTALE (IT)

ECOVINEGOALS - ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies (Održivo upravljanje vinogradarskih krajolika kao dio strateškog teritorijalnog razvoja).

Informo je partner u projektu ECOVINEGOALS (Aktivnosti upravljanja ekološkim vinogradima za krajobrazne strategije) koji se financira iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa (ADRION) 2014.-2020.

Vinogradarstvo predstavlja jedan od najvažnijih gospodarskih sektora regije ADRION, te ima veliki utjecaj na teritorijalni kapital i regionalne resurse. ECOVINEGOALS promiče održivost i otpornost u vinarskoj industriji poticanjem tranzicije intenzivnog vinogradarstva prema agroekološkim sustavima upravljanja koji štite prirodna staništa i krajolike, te smanjuje unos kemijskih i fosilnih goriva i štetne emisije. Projekt također ima za cilj poboljšati vještine dionika koji sudjeluju u lokalnoj upravi, ojačati transnacionalnu suradnju i pružiti posebne transnacionalne instrumente za promicanje, podršku i upravljanje agroekološkom tranzicijom. Zajedno, ove će se aktivnosti baviti ekološkom ranjivošću, promicati usluge ekosistema, djelovati na sprječavanju društvenih sukoba u korištenju zemljišta i ublažavanju klimatskih promjena.

Ukupni proračun projekta iznosi 1.939.505,59 EUR, od čega Europska unija sufinancira 1.648.579,75 EUR iz ERDF-a i OPA-e kroz program Adrion. Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade RH u u iznosu 14.871,EUR. Ovaj 30-mjesečni projekt objedinjuje stručnost 10 partnerskih institucija iz 6 različitih zemalja.

Projektne aktivnosti koordiniraju vodeći partneri LAG Istočna Venecija, VEGAL, Italija, s ostalim partnerima iz Italije: Autonomna pokrajina Trento, PAT; Slovenije: Poljoprivredno-šumarska komora - Institut za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica i Istraživački centar Akademije nauka i umjetnosti; Hrvatske: Agencija za ruralni razvoj Istre doo (AZRI), u Pazinu i Udruga za poticanje zapošljavanja stručnog usavršavanja i obrazovanja - INFORMO; Srbije: Centar za razvoj poslovanja Kragujevac; Crne Gore:Biznis start up centar Bar i općina Bar; i Grčke: Mediteranski agronomski institut Chania.
Uz njih, dodatnih 9 organizacija smještenih u Italiji, Grčkoj, Crnoj Gori i Belgiji djelovati će kao združeni partneri.

Prioritetna os

Održiva regija.

Specifični cilj

Povećanje kapaciteta na transnacionalnoj razini za zaštitu okoliša, te fragmentaciju i zaštitu ekosustava u Jadransko-jonskom području.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.

Specifični ciljevi projekta

  • Razviti društvenu svijest i potrebne kompetencije za usklađivanje proizvodnih potreba sa zaštitom okoliša i krajolika, te posebice ranjivih područja gdje je prisutna intenzivna proizvodnja u vinogradarstvu
  • Izraditi transnacionalne strategije, metodologiju i zajedničke akcijske planove koji podržavaju održivu tranziciju ranjivih vinogradarskih područja prema uravnoteženom ekosistemu ADRION teritorija.
  • Transnacionalna razmjena strategija i akcijskih planova usmjerenih na jačanje kapaciteta participativnog upravljanja procesima održive tranzicije teritorija s intenzivnim vinogradarskim sustavom i ranjivim krajolikom.

Očekivani rezultati projekta

  • Razmjena temeljnih koncepata i alata na ADRION području potrebnih za tranziciju intenzivnih vinogradarskih sustava, široko rasprostranjenih u tim područjima, prema održivim/agroekološkim metodama upravljanja
    Agroekološki pristupi sprečavaju onečišćenje okoliša, obogaćuju biološku raznolikost, poboljšavaju krajolik i lokalno stanište, razvijaju usluge ekosustava i smanjuju emisije odgovorne za klimatske promjene
  • Unaprijediti vještine donositelja odluka i relevantnih dionika, javnih i privatnih, u participativnom upravljanju održive tranzicije proizvodnog sustava te u zajedničkoj definiciji strategija i razvojnih planova usmjerenih na zaštitu staništa i ruralnih krajolika
  • Veća suradnja, razmjena i transnacionalna komunikacija između regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva (poslovna udruženja, istraživačke institucije, kulturna svijest i stručno usavršavanje) prema zajedničkim ciljevima zaštite ekosustava, sprečavanja klimatskih promjena i prevencija socijalnih sukoba u korištenju zemljišta
  • Povećanje broja i kvalitete alata i strategija koji mogu kroz zajedničku transnacionalnu viziju podržati planiranje i upravljanje agroekološkom tranzicijom lokalnih vinogradarskih sustava, formiranje potrebnih vještina i participativno upravljanje odlukama o teritorijalnom upravljanju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)


Link:

Preuzmi brušuru:

Preuzmi brušuru:

Preuzmi
1. Newsletter:

Novosti

Partneri projekta

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account