POSITIVE EVS

Program: Erasmus+
Ključna aktivnost: KA1 - Learning Mobility of Individuals
Projekt je financiran:
Početak/Kraj: 1.9.2018. - 31.12.2019.
Trajanje: 16 mjeseci
Nositelj projekta: Udruga Informo

InformoAssociation

Od volontera koji sudjeluju u projektu “POSIT.IVE“ očekuje se interes za razvojem života članova zajednice i poboljšanje vlastitih vještina, kao i želja za životom u inozemstvu u multikulturalnom okruženju, te volja za radom na različitim zadacima. Volonteri sudjeluju u raznim aktivnostima koje provode Udruga Informo i Udruga ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana.

Šest sudionika iz Italije, Francuske, Španjolske i Turske sudjelovati će na projektu lokalnog održivog razvoja koji će im dati novu perspektivu interakcije između društvenih, gospodarskih i ekoloških pitanja. Volonteri će tijekom razdoblja projekta sudjelovati u raznim aktivnostima koje će provoditi Udruga Informo i Udruga ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana. Neke od aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su sljedeće: Priprema Erasmus+ dokumentacije, Promidžba platforme My Europa u kojoj će volonteri nalaziti nove natječaje za prijedloge projekata diljem Europe, Upravljanje dnevnim zadacima i planiranjem poslovanja, istraživanje programa financiranja EU, te podrška u pisanju, vođenju i provedbi projekata, Podrška u organizaciji edukativnih i drugih događanja u Vodnjanu, Razvijanje osobnog mini – projekta za poticanje kreativnosti volontera i svjesti o njihovim sposobnostima, Korištenje osobnog i zajedničkog profila na platformi „Leankit“ za upravljanje zadacima i praćenje vremena, Organizacija događaja za promociju EVS projekta u lokalnoj zajednici, Podrška u procesu urbane regeneracije u Vodnjanu kroz provedbu projekta, „Dignano Territorial Revitalization“, Pomoć u vođenju trgovine Ekomuzeja, Kreiranje online kataloga Ekomuzeja, Podrška i organizacija radionica o teritorijalnoj analizi i strateškom planiranju Vodnjana, Održavanje školskog povrtnog vrta i didaktičke farme, Organizacija različitih aktivnosti uz suradnju s osnovnom školom da bi se učenike potaknulo na proizvodnju i uporabu tipičnih lokalnih proizvoda, Podrška u organizaciji aktivnosti Ekomuzeja tijekom turističkih posjeta, itd. Volonteri će imati mogućnost pohađanja tečaja hrvatskog jezika koji će im pomoći u interakciji sa lokalnom zajednicom. Ovim projektom volonteri će imati priliku za razvitak osobnih sposobnosti kroz poticanje njihovih kreativnih i strukovnih vještina, dok istovremeno prolaze kroz proces integracije u novu zajednicu. Stečenim znanjem i novim vještinama po završetku projekta biti će spremni napraviti pozitivnu promjenu u vlatitim zajednicama.

Ciljane skupine

 • Volonteri
 • Lokalna zajednica

Ciljevi

 • širiti osjećaj zajedništva i europskog identiteta u samoj zajednici i u volontera
 • povećati razinu međukulturalne razmjene između volontera i lokalne zajednice
 • razviti osobne i profesionalne vještine mladih volontera

Aktivnosti

Informo

 • priprema i dijeljenje Erasmus+ letaka i osobnih iskustava volontiranja u lokalnoj zajednici putem prezentacija
 • promoviranje MyEuropa platforme
 • rad na uredskim poslovima i planiranju, istraživanju programa financiranja iz EU fondova, pisanje EU projekata i provođenje istih
 • pružanje podrške pri organizaciji edukacija i drugih događanja u Vodnjanu
 • sudjelovanje u dnevnim sastancima djelatnika i ostalih dionika
 • komuniciranje s partnerima i ostalim dionicima projekta
 • razvijanje osobnog mini projekta

Istarsko - Ekomuzej

 • organiziranje događanja za promviranje EVS projekta lokalnoj zajednici
 • akceleriranje procesa urbane regeneracije u Vodnjanu
 • pomoć u vođenju recepcije organske trgovine Ekomuzeja
 • kreiranje online kataloga Ekomuzeja
 • podrška i organiziranje radionica
 • pomoć u održavanju školskog vrta i briga o životinjama na farmi
 • organiziranje raznih aktivnosti za osnovnoškolce kako bi im se prebližila organska domaća hrana i zdrav način prehrane
 • podrška u organizaciji turističkih vođenja po gradu
 • sudjelovanje na tečajevima hrvatskog jezika

Partneri projekta

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account