WISE - While innovating and strenghtening Europe

Program: Europe for Citizens
Ključna aktivnost: Strand2: Democratic engagement and civic participation
Projekt je financiran:
Početak/Kraj: 1.12.2017. - 31.05.2019.
Trajanje: 18 mjeseci
Nositelj projekta: ALDA - European Association for Local Democracy (FR)

ads

Cilj projekta je promovirati demokratsko uključivanje i aktivno građanstvo te stvaranje sindikalnih politika koristeći "bottom-up" pristup i participatorne metode. Većina ljudi osjeća da njihovo društvo treba transformaciju, posebice nakon kriznih vremena kada proživljavaju neugodne ekonomske i socijalne situacije.

Tijekom posljednjih godina pojavilo se mnogo radikalnih pokreta te je euroskepticizam porastao diljem Europe (Brexit je najveći dokaz ove tvrdnje). Sada je, više no ikad, potrebno iznova procijeniti u kojem smjeru se krećemo, posebice kad je 2017. bila godina koja je obilježila 60. obljetnicu potpisivanja Rimskog Ugovora. Projektom se nastoji osvjestiti ljude da promjene mogu pokrenuti boljim poznavanjem prednosti članstva u EU. Pogled u prošlost je prvi korak. Potrebno je shvatiti razloge trenutačnih problema i dostupnih alata kako bi bile postignute željene promjene. Upravo stoga projekt će se fokusirati na trenutne izazove kao i na mogući EU scenarij budućnosti. Građani će biti educirani kako oni mogu doprinijeti pozitivnoj promjeni. Posebna pažnja bit će posvećena ulogama i odgovornostima organizacija civilnog društva u prepoznavanju potreba i prioriteta građana, mobiliziranju zajednica, senzibiliziranju o EU vrijednostima, promoviranju kritičnih masa, te ohrabrivanju stanovnika EU da preuzmu inicijativu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Ciljane skupine

Građani Europske unije

Ciljevi

 • doprinijeti da građani shvate funkcioniranje Europske unije, njenu povijest i različitosti koje ona obuhvaća
 • potaknuti građane EU da povećaju civilno i demokratsko sudjelovanje u politikama na EU razini
 • povećati svijest o zajedničkim vrijednostima, povijesti i ciljevima Europske unije koji promoviraju mir
 • potaknuti civilno i demokratsko sudjelovanje u politikama na EU razini na način da se pojasni građanima proces donošenja odluka i promovira socijalni i multikulturalni angažman i volontiranje na europskoj razini
 • razumijevanje i debatiranje euroskepticizma
 • boriti se protiv stigmatiziranja imigranata i gajiti međukulturalni dijalog i međusobno razumijevanje
 • debatirati o budućnosti Europe

Aktivnosti

 • online sastanci predstavnika svih partnera uključenih u projekt
 • sastanak u Rimu gdje će se proširiti znanje o povijesti EU-e, razmijeniti alate i metode poticanja građana na aktivno sudjelovanje
 • neformalne edukacije građana u svakoj zemlji partnera o povijesti, politikama EU-e, institucijama, ugovorima, ciljevima i načelima
 • javne debate u svakoj zemlji partnera na teme o izazovima europskog društva, euroskepticizmu, globalnim izazovima, … te promoviranje vrijednosti EU-e i dostupnih mogućnosti (volontiranje, inicijative civilnog društva, …)
 • javne debate o budućnosti EU-e - izazovi i mogućnosti, odgovornost pojedinca u pokretanju pozitivnih promjena
 • završni međunarodni sastanak u Lisabonu gdje će partneri razmijeniti svoja znanja, iskustva i dobru praksu
 • diseminacija projekta kroz izradu internetske stranice, kroz tradicionalne i društvene medije, izradu priručnika
 • monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti

Link na projekt:

Novosti

 • Treća lokalna aktivnost "Budi pozitivna promjena"

  U sklopu projekta WISE - While Innovating and Strengthening Europe, 25. ožujka 2019. Udruga Informo posjetila je Ekonomsku školu Pula. Gotovo 30 učenika sudjelovalo je na radionici koju su vodile projektni asistenti Sabina Valić i Kristina Hlavati Bertoncelj iz Udruge Informo. Učenici su kroz interaktivnu prezentaciju upoznati s alatima koji su im dostupni za aktivno sudjelovanje u politikama EU, kao i mogućnostima koje im se nude kroz europske programe volontiranja.

 • Održan sastanak partnera i konferencija "Where do we come from, where do we go?"

  Od 12. do 14. ožujka kroz projekt WISE - While innovationg and strenghtening Europe, sudjelovali smo na završnom međunarodnom sastanku u Lisabonu, Portugal. Tijekom intenzivnih i interaktivnih radionica s partnerima razmijeniti smo stečena znanja, iskustva i dobru praksu ostvarene tijekom dosadašnjeg provođenja aktivnosti projekta. Treći dan našeg boravka u Lisabonu sudjelovali smo na konferenciji "Where do we come from, where do we go?" gdje smo imali prilikus političkim akterima prokomentirati trenutno stanje u Europskoj uniji te ključna pitanja vezana za predstojeće izbore za Europski parlment.

 • Druga lokalna aktivnost: Debata "EU reflect"

  Udruga Informo održala je drugu lokalnu aktivnost u okviru projekta WISE. U Gimnaziji Pula održana je debata „EU reflect“ u kojoj je sudjelovalo 28 učenika. Projektne asistentice Laura Širol i Sabina Valić prezentirale su učenicima Gimnazije kako oni mogu utjecati na trenutnu situaciju u Europskoj uniji kroz predstojeće Europske izbore te s naglaskom na mogućnosti koje im pružaju volonterski programi na razini EU, primjere dobre prakse.

 • Prva lokalna aktivnost "EU learn"

  Danas je udruga Informo je u sklopu projekta WISE - While Innovating and Strengthening Europe, održala interaktivnu radionicu na kojoj je prisustvovalo 28 učenika osmih razreda osnovne škole u Vodnjanu. Cilj ove radionice bio je upoznati i preispitati interes i znanje mladih generacija o Europskoj uniji te ih pripremiti za aktivno sudjelovanje u idućim europskim izborima koji će se održati 2024. godine.

Partneri projekta

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account